Счетоводна кантора Баланс Право
Счетоводни и правни услуги в град Плевен

Новини

Промени в осигурителният доход за 2024 г.

Промени в осигурителният доход за 2024 г.

Болнични до два работни дни за сметка на работодателя

Болнични до два работни дни за сметка на работодателя

Нови изисквания към многонационалните групи, осъществяващи дейност в ЕС

Декларация с информация за подоходния/корпоративния данък, в сила от 01.01.2025 г., - изцяло нови изисквания към многонационалните групи с консолидирани приходи над 1 500 000 000 лв. и самостоятелни предприятия, чийто приходи надвишават 1 500 000 000 лв.

Увеличени глоби при нарушение на Закона за счетоводството

В Държавен вестник брой 105 от 19.12.2023 г., в сила от 01.01.2024 г. е направена промяна в чл. 68, ал. 1 на ЗСч., свързана със значително увеличаване на размера на санкциите и глобите по глава девета „Административно наказателни разпоредби“ от Закона за