Счетоводна кантора Баланс Право
Счетоводни и правни услуги в град Плевен

Съдебни и арбитражни спорове

 

Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции и арбитражни съдилища във връзка с данъчни и трудово правни спорове, търговски и граждански спорове, вещно и административно правни спорове, събиране на вземания, търговски споразумения и др.