Счетоводна кантора Баланс Право

Счетоводни и правни услуги в град Плевен

Пълно счетоводно обслужване
Пълно счетоводно обслужване - Счетоводна кантора Баланс Право - Плевен
Организиране на счетоводната отчетност на фирми с всякакъв предмет на дейност и всички видове сделки в страната и чужбина: услуги, търговия, производство, нестопанска дейност, дружества по ЗЗД, електронни магазини, кооперации и др. Изготвяне и представяне на справки, декларации и отчети според ...
ТРЗ и Личен състав
ТРЗ и Личен състав - Счетоводна кантора Баланс Право - Плевен
Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, ...
Счетоводни консултации
Счетоводни консултации - Счетоводна кантора Баланс Право - Плевен
  Всички консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване: за данъчно планиране на дейността; прецизиране на договори от данъчна гледна точка; трудово-правни и осигурителни въпроси; валутното законодателство; съдействие при регистриране на компания; начин на ...
Данъчна защита
Данъчна защита - Счетоводна кантора Баланс Право - Плевен
Следене на нормативни срокове за данъци и декларации Изготвяне на платежните документи за разплащания на данъци Данъчни справки и уведомления Изготвяне, подаване на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация Съдействие при проверки от органи ...
Търговско право
Търговско право - Счетоводна кантора Баланс Право - Плевен
Правни услуги за фирми, регистрация, пререгистрация и прекратяване на юридически лица, съдействие при осъществяване на търговската дейност. Решаване на търговски спорове. Регистрация на търговски марки и др. интелектуална собственост, както и решаване на спорове и сключване на сделки с тази ...
Данъчно и административно право
Данъчно и административно право - Счетоводна кантора Баланс Право - Плевен
Оспорване на актове на държавни и общински органи, оспорване на глоби и други санкции. Оспорване на административни актовепо административен и съдебен ред /включително ревизионни актове и други актове на органите по приходите, наказателни постановление, актове за налагане на принудителни ...
Трудово право
Трудово право - Счетоводна кантора Баланс Право - Плевен
  Решаване на спорове възникнали от трудови и приравнени на трудовите правоотношения. Уволнение несъобразено със законовите изисквания, неплащане на трудови възнаграждения и обезщетения, възстановяване на работа при незаконно уволнение и обезщетения за това, изменение без съгласието на ...
Гражданско право
Гражданско право - Счетоводна кантора Баланс Право - Плевен
Изпълнителни и обезпечителни производства, вещно и облигационни спорове, съдебни делби и процесуално представителство в тях, семейно и наследствено право. Съдействие при покупко-продажба на недвижими имоти, МПС, движими вещи и ...
Счетоводен, ТРЗ и складов софтуер
Научи повече