Счетоводна кантора Баланс Право
Счетоводни и правни услуги в град Плевен

Годишно счетоводно приключване

  • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
  • Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО
  • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт
  • Публикуване на годишни отчети в ТР