Счетоводна кантора Баланс Право
Счетоводни и правни услуги в град Плевен

Административни услуги

  • On-line банкиране
  • Изготвяне на документи за Агенция по заетостта
  • Подаване на документи към различни институции
  • Издаване на актуални състояния
  • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения 
  • Предоставяне на информация и справки по електронен път