Счетоводна кантора Баланс Право
Счетоводни и правни услуги в град Плевен

Правни услуги

Счетоводно-правна кантора „БАЛАНС И ПРАВО” гр.Плевен оказват съдействие на своите клиенти при решаване на различни правни въпроси и услуги, разрешаване на проблеми при тълкуване и прилагане на нормативни актове, оспорване на ревизионни актове, наказателни постановления и други.

В комбинация със счетоводното обслужване, нашите клиенти могат да ползват специализирани адвокатски услуги, консултации и правно съдействие при различни практически казуси и най-вече, когато са свързани с финансови, счетоводни, данъчни, осигурителни и трудови въпроси в областта на бизнеса, търговските отношения, вещните и облигационни отношения и прилагането на нормативни документи.