Счетоводна кантора Баланс Право
Счетоводни и правни услуги в град Плевен

Търговско право

Правни услуги за фирми, регистрация, пререгистрация и прекратяване на юридически лица, съдействие при осъществяване на търговската дейност.

Решаване на търговски спорове. Регистрация на търговски марки и др. интелектуална собственост, както и решаване на спорове и сключване на сделки с тази собственост.