Счетоводна кантора Баланс Право
Счетоводни и правни услуги в град Плевен

Гражданско право

Изпълнителни и обезпечителни производства, вещно и облигационни спорове, съдебни делби и процесуално представителство в тях, семейно и наследствено право.

Съдействие при покупко-продажба на недвижими имоти, МПС, движими вещи и др.