Счетоводна кантора Баланс Право
Счетоводни и правни услуги в град Плевен

Трудово право

 

Решаване на спорове възникнали от трудови и приравнени на трудовите правоотношения.

Уволнение несъобразено със законовите изисквания, неплащане на трудови възнаграждения и обезщетения, възстановяване на работа при незаконно уволнение и обезщетения за това, изменение без съгласието на служителя или работника на трудовия договор и други.