Счетоводна кантора Баланс Право
Счетоводни и правни услуги в град Плевен

ТРЗ и ЛС TERES

 

TERES обхваща всички функции за автоматизирана обработка на информацията по персонала: атестация на работните места, длъжностно разписание, трудови договори и допълнителни споразумения към тях, следене и контрол на разполагаемия отпуск, обработка на работната заплата в т.ч. обезщетения за временна нетрудоспособност, отпуски, данъци, удръжки и осигуровки, както и извеждане на информация, предназначена за външни системи.