Счетоводна кантора Баланс Право
Счетоводни и правни услуги в град Плевен

ТРЗ и Личен състав

  • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
  • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
  • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
  • Изготвяне на платежните документи за разплащания към бюджета
  • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
  • Отчитане на документи по ползването на болнични и обезщетения от НОИ
  • Изготвяне и водене на лични досиета на работниците, попълване на трудови книжки, издаване на удостоверения за трудов и осигурителен стаж
  • Изготвяне на графици при работа на сумирано работно време