Счетоводна кантора Баланс Право
Счетоводни и правни услуги в град Плевен

Данъчно и административно право

Оспорване на актове на държавни и общински органи, оспорване на глоби и други санкции.

Оспорване на административни актовепо административен и съдебен ред /включително ревизионни актове и други актове на органите по приходите, наказателни постановление, актове за налагане на принудителни административни мерки, актове за установяване на административни нарушения и др./.

Съдействие и консултации по време на проверки и ревизии.