Счетоводна кантора Баланс Право
Счетоводни и правни услуги в град Плевен

Болнични до два работни дни за сметка на работодателя

От 1 януари 2024 г. влизат в сила промени в режимът на изплащане на болничните от работодателя съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО. Първите 2 (два) работни дни от временната неработоспособност ще бъдат заплащани от осигурителя в размер, не по-малко от 70 % от среднодневното уговорено възнаграждение, а от третия ден на настъпване на неработоспособността - от държавното обществено осигуряване.