Счетоводна кантора Баланс Право
Счетоводни и правни услуги в град Плевен

Нови изисквания към многонационалните групи, осъществяващи дейност в ЕС

Декларация с информация за подоходния/корпоративния данък, в сила от 01.01.2025 г., - изцяло нови изисквания към многонационалните групи с консолидирани приходи над 1 500 000 000 лв. и самостоятелни предприятия, чийто приходи надвишават 1 500 000 000 лв. на базата индивидуален годишен финансов отчет, осъществяващи дейност в ЕС, да изготвят и публикуват информация по държави за платения от тях подоходен/корпоративен данък. Целта е да се осигури прозрачност и справедливост по отношение на дейностите на многонационалните предприятия в ЕС, както и насърчаване на тяхната корпоративна отговорност и прозрачност. В случай че групата осъществява дейност в ЕС само чрез дъщерни предприятия и клонове, те следва да публикуват и предоставят на разположение декларацията на крайното предприятие майка, а ако такава не е на разположение, да изготвят и публикуват декларация, съдържаща цялата информация, с която разполагат. Предвидена е възможност декларацията да бъде публикувана на едно място в ЕС, като се осигури безплатен достъп за всички заинтересовани лица в Съюза. задължение за оповестяване на информация за подоходния/корпоративния данък да се осигури възможност за осъществяване на обществен контрол и да се насърчи корпоративната прозрачност и отговорност от страна на многонационалните предприятия, осъществяващи дейност в ЕС. Създаването на възможност за такъв вид контрол е необходимо, за да се насърчи по-добре информиран обществен дебат относно степента, в която някои многонационални предприятия спазват данъчното законодателство в ЕС, и въздействието, което спазването на данъчното законодателство оказва върху реалната икономика.